Svlakové dveře

V této fotosérii se podíváme na výrobu svlakových dveří přesně podle existujících dveří, které však již pro jejich silné poškození nelze restaurovat či renovovat.

Foto_01

Původní svlakové dveře

Jedná se o dveře ze smrkové spárovky, zdobené takřka po celé ploše ohraničenou rozetou s oválným středem.Jedná se o dveře ze smrkové spárovky, zdobené takřka po celé ploše ohraničenou rozetou s oválným středem.

Foto_02

Příprava materiálu na spárovku

Foto_03

Hrubý profil vyhoblovaného svlaku bez zdobení

Podkladová nosná deska je tvořena smrkovou spárovkou. Na spárovku byla pečlivé orýsována místa, kde se budou nacházet drážky svlaků. Svlaky působí jako zpevnění desky, zabraňují jejímu kroucení či borcení. Jelikož jsou svlaky na svém místě usazeny na sucho bez lepení, umožňují spárovce pracovat při změnách teploty a hlavně vlhkosti.

Foto_04

Pasování svlaku do drážky

Foto_05

Zkouška zapasování

Vzhledem ke kónickému tvaru a individuálnímu dopasování jednotlivých svlaků je nutné si vše dobře popsat, aby nedošlo k záměně.

Následně došlo na zdobný prvek pohledové strany svlaků. Tento zdobný prvek tvoří mohutnější profil na podélných hranách svlaků. Nyní lze svlaky narazit a zakrátit s hranou křídla dveří tak, jak tomu bylo i na původní předloze. 

Foto_06

Vyhoblovaný zdobný profil

Foto_07

Naražený zakrácený svlak

Dále nastupuje povětšinou ruční práce na čelní rozetě. Přední plocha dveří bude pobita ohraničenou rozetou a navíc bude na stranu prahu umístěn jeden masivní dílec.

Foto_08

Klížení masivního spodního dílu

Foto_09

Oválný střed rozety

Aby byl prostor pro rozetu přesně definovaný, byly na spárovku nejdříve upevněny ohraničující prkna. Na symetricky orýsovanou plochu byl umístěn oválný střed a postupně tvořen její obvod.

Obvodové zaoblené díly rozety jsou opracovávány ručním hoblíkem. Na obou křídlech se postupuje po stejných dílech, aby byla dodržena symetrie vzoru rozety.

Foto_10

Rýsování a řezání dílců

Foto_11

Ruční hoblování hran

Foto_12

Výroba odvodových částí

Foto_13

Symetrické pasování

Následuje konečné upevnění obvodových prken rozety, falcování, kování závěsů, napasování zámku a jeho protiplechu, osazení klapaček, začištění spojů a dveře jsou připravené pro povrchovou úpravu a montáž.

Foto_14

Pasování protiplechu zámku

Foto_15

Detail finální rozety

Foto_01

Původní dveře jako předloha

Foto_16

Dokončená kopie svlakových dveří