Volská okna pro starý kamenný dům

V této fotosérii Vám ukážeme výrobu volských oken pro střechu starého kamenného domu.

Fotoserie z výroby dalších volských oken, tentokrát do půdy starého kamenného domu, též v památkové péči. Volské okno zde má funkci pouze jako větrací světlík, proto neobsahuje otvírací křídla, osazené je jen sítí proti zamezení vniknutí ptactva do půdních prostorů objektu.

1

Původní volské okno sloužící jako předloha pro výrobu nových oken

2

Původní rám okna byl vyříznut z jednoho kusu širokého prkna, kde vlivem sesychání materiálu došlo k jeho roztržení

6

Příprava materiálu na nový rám volského okna který již bude sčepován z více kusů

7

Oblouk volského okna je již vyroben a připraven pro výrobu rohových spojů

8

Výroba a pasování čepů rámu volského okna, výroba bude z větší části probíhat ručně

9

Detail spasovaného rohového spoje volského okna

10

Hotové volské okno s falcem pro lepší osazení sítě na ochranu půdních prostorů proti vniknutí ptactva, v budoucnu lze i osadit okenním křídlem

12

Osazení volských oken do střechy domu

14

Volské okno pobité prkenným záklopem, připravené pro položení krytiny

15

Okno je osazeno sítí proti zamezení vniknutí ptactva do půdních prostorů domu

16

Konečná úprava krytiny

17

Pohled na objekt z dálky